AUDIUM

Målet för Audium är att förändra synen på hörapparater. De är så små och effektiva idag, men ändå tar det ca 7 år från det att man upplever en hörselnedsättning till första besöket hos en hörselklinik. Detta beror mycket på fördomar kring hörapparater och hörselnedsättning.

När Audium startade butiker runt om i Stockholm så behövde dessa aspekter tas hänsyn till och vi tog fram ett nytt sätt att kommunicera samt skapade allt från kommunikationsplattform till marknadsföring för flertalet kanaler som
bl a butik och press.