hemglass FÖRPACKNINGSDESIGN

Hemglass har en lång tradition från att sälja glass. Med detta i åtanke har vi vid framtagande av förpacknings-designer fokuserat på att skapa en känsla av nostalgi. Vi ville att alla designer skulle hänga ihop i det grundläggande formspråket, men ändå ha ett eget uttryck. Förutom att skapa trevliga förpackningar har vi fått tagit svårarbetade material och enkla tryckmetoder i beaktning för att få till så fina slutresultat som möjligt.