hemglass

Ända sedan 1968 har Hemglass levererat ”glädje på väg” i vårt avlånga land. Idag är varumärket ett av Sveriges mest kända och vi har i uppdrag att förvalta och utveckla det genom att hjälpa till med alla delar i marknadsföringen. Från utskick, DR och baksidan av glassbilarna till design av förpackningar och uppdateringar på Facebook.