LSU

LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. De såg ett behov av uppfräschning och utveckling av sin visuella kommunikation och vi hjälpte såklart gärna till. Logotyp förfinades och en ny identitet skapades, med allt från bildspråk och typografi till ny hemsida. Numer gör vi även deras publikationer, inbjudningar, årsbok och annat material som kan tänkas behövas tas fram.

lsu.se