naturvention

Naturvention är ett finskt företag som erbjuder interaktiva växtväggar. Med naturens hjälp och modern teknik har de hittat ett sätt att förbättra inomhusluften – på naturligt vis.

Att förklara komplexiteten och varför denna produkt behövs kan ibland vara svårt. Vi har jobbat med deras identitet och skapat material som är informativt, men ändå intressant. Vår animatic (film) har hjälpt dem enormt i inköpsprocessen då kunderna spontant har fått en aha-upplevelse.