IDÉ & KREATIVITET

Bra idéer kommer inte från klar himmel utan från djupt grävande

skye-studios-NDLLFxTELrU-unsplash.jpg

Briljanta idéer kommer inte som en blixt från klar himmel. De kommer från att lära känna kunderna, deras drömmar och ambitioner och hur det relaterar till ditt företag och dina produkter. Idéer kommer från en nyfikenhet i att hitta vad som gör din produkt unik och oumbärlig för dina kunder.

Budskapet som bygger helheten

Men en ensam bra idé sticker sällan ut, når inte fram. I kommunikation som når ut måste idéer vara välgrundade i insikter om målgruppen och den del av en helhet. Det är ofta helhetsperspektivet som skiljer framgångsrik reklam och från resultatlös dito. 

​Att göra det avancerade och omfattande till något spännande och tilltalande är en viktig form av kreativitet. Att vara nyfiken på avsändare och mottagare är en annan. Enligt Nationalencyklopedin är kreativitet förmågan till nyskapande, en frigörelse från etablerade perspektiv. Vi tar kundens perspektiv och ser med nyfikna ögon på omvärlden. 

Form, media och kanal spelar viktig roll

Det talas ibland om att paketera men vi talar mer om att skapa sammanhang. Sammanhanget tar hänsyn till mottagaren, var de befinner sig på köpresan, digitalt, fysiskt eller digifysiskt, så att du når rätt person på rätt plats vid rätt tid. 

​Strategi som är grunden till helhetsperspektivet blir grogrunden för idéer som når ut och engagerar. Och det är i engagemanget som du aktiverar befintliga kunder och hittar nya.  

Det här kan vi hjälpa till med inom
idé & kreativitet

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM

För att hålla ihop och styra upp all kommunikation behövs en kommunikationsplattform. I kommunikationsplattformen finns information om de kreativa koncepten och kampanjerna, om budskapshierarki likväl som om de kanaler vi väljer att gå i. Med huvudbudskap, målgrupp, tonläge, och positionering hittar vi din nisch på marknaden, där dina kunder är.

ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash.jpg

Vi skapar kommunikation som ger värde och resultat

Grunden i alla delar av vårt erbjudande är att skapa kommunikation som ger värde, förändring och konvertering. Det gör vi genom att vi oftast arbetar som fullservicebyrå för våra kunder. Dvs genom att vara den sammanhållande hubben som hjälper dig att hålla ihop strategi, design och innehåll. Från planeringen och strategierna, hela vägen ut till de konkreta aktiviteterna mot alla målgrupper, i alla tänkbara kanaler.